Další výhody pro uživatele

Program SMS007 se zdaleka neomezuje jen na odesílání a přijímání šifrovaných zpráv. Cílem jeho autorů bylo poskytnout Vám zároveň maximální pohodlí při práci s nimi. Z toho důvodu jej firma CircleTech, s.r.o., vybavila řadou vlastností, které Vám mohou jeho používání zpříjemnit.

Třídění kontaktů do skupin

V seznamu kontaktů aplikace si můžete vytvořit až 60 skupin, do nichž můžete svoje kontakty roztřídit. Skupiny se dají otevírat a uzavírat.

Podpora češtiny, slovenštiny, polštiny ...

V celém programu je podporována diakritika. To znamená, že si můžete psát zprávy s háčky a čárkami, které se správně uloží a zobrazí odesílateli a příjemci. Stejně tak můžete používat háčky a čárky v pojmenovávání svých kontaktů, skupin kontaktů apod.
Také samotný program SMS007 s Vámi bude komunikovat česky, a ne cesky (existují i další jazykové verze, např. anglická či slovenská).

Rozsáhlé možnosti v seznamu kontaktů

U každé osoby v seznamu kontaktů si můžete poznamenat její e-mail a můžete si k ní připsat poznámku dlouhou až 150 znaků. Tyto údaje lze samozřejmě kdykoliv měnit.

Pohodlné odesílání kontaktů jiným lidem

Jestliže si přejete zaslat člověku, který rovněž vlastní program SMS007, kontakt na někoho, koho máte ve svém seznamu kontaktů, je to v rámci programu velmi jednoduché. Můžete odeslat speciální SMS, která obsahuje dotyčný kontakt se jménem telefonním číslem, e-mailem i poznámkou. Příjemci zprávy stačí jediné kliknutí k tomu, aby si kontakt uložil do svého seznamu. I tato speciální zpráva je samozřejmě chráněna šifrováním.

Dlouhé zprávy

Maximální délka zprávy, kterou můžete poslat za pomoci programu SMS007, je 200 znaků.

Třídění zpráv do skupin

Stejně jako kontakty, i zprávy mohou být tříděny do až 60 skupin vytvořených uživatelem.

Barevné rozlišení zpráv podle jejich stavu

Přijaté, odeslané a rozepsané zprávy mají v seznamu zpráv ikony různých barev, které Vám napovídají, co se s nimi děje. Rozepsané zprávy jsou bílé; úspěšně odeslané zprávy zelené; přijaté a nepřečtené zprávy oranžové; přijaté a přečtené zprávy modré; v případě selhání Vás bude varovat červená. Tato intuitivní volba barev Vám jistě velmi zpříjemní práci se zprávami.

„Přísně tajné“ zprávy

Pokud si přejete odesílat zprávy ještě bezpečněji, můžete je označit jako „přísně tajné“. Takové zprávy se neukládají do seznamu přijatých a odeslaných zpráv. Jakmile „přísně tajnou“ zprávu odešlete, zmizí z Vašeho seznamu odeslaných zpráv, jako by nikdy neexistovala. U příjemce se pak uloží do seznamu přijatých zpráv jen do chvíle, než si ji přečte. Jakmile ji otevře, může si ji jednou přečíst - ihned poté se zpráva smaže i u něj.

Inteligentní tlačítka

Program SMS 007 si u uložených šifrovaných zpráv pamatuje, které z nich jste obdrželi a které jste odeslali, a tomu přizpůsobuje nabídku, co můžete se zprávou dělat. Například přijaté zprávy disponují (mimo jiné) volbou „Odpovědět“; zprávy, jejichž odeslání selhalo (např. kvůli výpadku signálu) mají volbu „Poslat znovu“, atd.

Automatický mazač starých zpráv

Součástí programu SMS 007 je nastavitelný mazač starých zpráv, který maže všechny nearchivované zprávy starší než určitý počet dnů: k dispozici jsou možnosti 1 den, 3 dny, týden, 14 dní či měsíc. Mazač samozřejmě můžete i vypnout úplně, avšak pokud jej ponecháte zapnutý, bude zajišťovat, že se Vám nepřeplní paměť a program poběží stále velmi rychle (velmi zaplněná paměť zpomaluje start programu, neboť se musí zpracovat více dat).
Pokud Vám na nějaké zprávě záleží a nechcete, aby byla po čase automaticky smazána, nemusíte mazač vypínat – stačí zprávu v seznamu zpráv označit jako „Archivovanou“ a mazač ji ponechá uloženou. Toto označení můžete kdykoliv později zase zrušit.

Možnost kdykoliv si změnit hesla

Hlavní heslo aplikace můžete kdykoliv změnit (musíte k tomu znát i heslo staré). Uložená data se ihned přešifrují pomocí nového klíče, a protivník, který bude znát jen staré heslo, na tom nebude o nic lépe, než kdyby ho neznal. Snadno lze změnit i hesla pro korespondenci s jednotlivými uživateli ve Vašem seznamu kontaktů; k tomu stačí znalost hlavního hesla aplikace, staré „korespondenční“ heslo daného uživatele si nemusíte pamatovat.

Přehled obsazené paměti

Program SMS 007 Vám sdělí, kolik máte uloženo kontaktů, zpráv, kolik paměti zabírají a kolik ještě máte volného místa.

Odesílání hromadných (skupinových) zpráv

SMS 007 umožňuje odesílat hromadné zprávy celým skupinám lidí ve Vašem seznamu kontaktů. Zpráva se odešle všem lidem ve vybrané skupině, každému z nich zašifrovaná jeho vlastním klíčem.

Hromadné mazání zpráv

SMS007 umožňuje mazat staré zprávy hromadně – nejen pomocí automatického mazače, ale i ručně. Uživatel má na vybranou, zda si ponechá 3, 5, 7 nebo 10 nejnovějších zpráv.

Další kapitola:Varianty (Standard, Profi, Special)
Předešlá kapitola:SMS007 – reálná ochrana SMS