Instalace systému SMS 007

Doporučení: nejprve si přečtěte obecný návod, který Vám objasní jednotlivé kroky. Pak zkuste vyhledat svůj typ telefonu v konkrétních návodech.

Obecný návod

Úvod

Tento návod k instalaci vyžaduje určité technické znalosti. Je určen všem, kdo si instalují aplikaci sami, a k jejichž typu telefonu neexistuje podrobný návod.

Uživatelé verzí Profi a Special tento návod číst nemusejí, neboť u těchto verzí je instalace a nastavení aplikace součástí zakoupených služeb. Tuto instalaci a nastavení provede buď firma CircleTech (v případě, že licence byla zakoupena přímo od ní), nebo ten její obchodní partner, který Vám licenci prodal.

Slovníček pojmů

GPRS – způsob připojení mobilního telefonu k internetu. Musí být aktivováno na SIM kartě. U předplacených karet nemusí být dostupné v případě, že zůstatek kreditu klesne pod určitou úroveň (např. 50 Kč u Oskarty).

WAP brána – jedna ze dvou bran (gateway) operátora, sloužících k připojení mobilu na Internet. Přes WAP bránu lze prohlížet WAP stránky a stahovat aplikace, obvykle však neumožňuje připojení samotných Java aplikací k Internetu. Musí se v telefonu nastavit. K tomu může sloužit např. konfigurační SMS.

Internetová brána – druhá ze dvou bran (gateway) operátora, sloužících k připojení mobilu na Internet. Provoz procházející skrz Internetovou bránu bývá až 10x levnější než přes WAP bránu. Stažení aplikace přes Internetovou bránu je tak výrazně cenově výhodnější. U některých telefonů (např. Nokia) je stažení aplikace přes Internetovou bránu možné, u jiných (Siemens) ne. Internetová brána je nezbytná pro připojení samotných Java aplikací k Internetu. Musí se v telefonu nastavit. K tomu může sloužit např. konfigurační SMS.

Java MIDP-1.0 a MIDP-2.0 – dva standardy Javy, podporované mobilními telefony. Starší standard (MIDP-1.0) je na ústupu; není možno jej použít k provozu systému SMS 007. Novější standard (MIDP-2.0) systém SMS 007 podporuje. Každý telefon podporující Javu má právě jeden z těchto dvou standardů.

Co je k instalaci potřeba

K instalaci SMS007 na telefon vyžaduje SIM kartu s aktivním GPRS a správně nastavený telefon (tak, aby byl přístup na Internetovou bránu operátora; u některých typů, např. Siemens, musí být přístup jak na Internetovou, tak WAPovou bránu operátora). Pro samotné používání SMS007 už ale GPRS potřeba není. Je tedy možno provést instalaci programu i přesto, že cílový uživatel nemá u svého operátora GPRS aktivováno. Stačí vložit po dobu instalace do telefonu jinou SIM kartu, na níž máte GPRS aktivováno a nainstalovat program s ní. K tomu může posloužit i Vaše vlastní SIM.

Celá instalace se skládá ze dvou základních kroků, jejichž konkrétní provedení záleží na typu telefonu, na němž SMS007 instalujete. Podrobné popisy pro jednotlivé typy telefonů najdete v odkazech.

I. Stažení aplikace ze systému Chariot

První krok (stažení aplikace ze systému Chariot) se provádí za pomoci interního (zabudovaného) WAP/Internetového prohlížeče, který má od výrobce telefonu nastavenou schopnost instalovat Java aplikace na dálku (tzv. OTA – Over The Air). Tento prohlížeč má rovněž od výrobce zabudovanou schopnost zpracovat stránku ve standardu WML.

V žádném případě nedoporučujeme provádět stahování pomocí jiných prohlížečů než je interní prohlížeč. Tyto prohlížeče dodané třetími stranami (například známá Opera) jsou totiž určeny především k prohlížení WWW stránek, a s instalací Java aplikací na dálku nemusejí počítat. Použití jiného než interního prohlížeče silně zvyšuje pravděpodobnost, že se Vám instalace nezdaří a budete nuceni kontaktovat naši společnost k vyřešení vzniklých potíží.

K tomu, abyste nainstalovali aplikaci ze systému Chariot, je zapotřebí spustit interní WAP / Internetový prohlížeč a otevřít adresu

http://dl.circletech.net

Po chvíli načítání by se měla objevit jednoduchá stránka s jediným prázdným políčkem pro zadávání hodnot, a toto políčko by mělo být pojmenováno Klic: (bez háčků a čárek).

Pokud se Vám stránka neobjeví, příčiny mohou být zejména následující:

Do políčka je zapotřebí pečlivě vyplnit stahovací klíč, a to včetně velikosti písmen. Následně je zapotřebí najít tlačítko „OK“. Toto tlačítko bývá na některých telefonech dobře viditelné (např. Sony-Ericsson P910i), na jiných naopak nelogicky skryté (například na některých Nokiích je ukryto v menu Možnosti/Volby služby/OK). Konkrétní umístění tlačítka u jednotlivých typů telefonů je popsáno … Tlačítko OK je zapotřebí stisknout; tím se odešle do systému Chariot požadavek na stažení aplikace.

Odpověď od systému Chariot se liší v závislosti na tom, zda klíč, který jste zadali, byl správný nebo ne. V případě, že klíč, který jste zadali, byl správný a dosud nebyl použit, spustí se instalace aplikace. Můžete být upozorněni, že se jedná o instalaci z neznámého zdroje. Odsouhlaste instalaci.

V této fázi mohou nastat následující problémy:

 1. Váš telefon není vhodného typu pro instalovanou aplikaci. Například na telefonech, které mají pouze standard Javy MIDP-1.0, systém SMS 007 neběží. V takovém případě obdržíte hlášení o nekompatibilitě aplikace s telefonem a instalační proces sám skončí.
 2. Ve Vašem telefonu není dostatek volného místa k tomu, aby se aplikace mohla stáhnout a nainstalovat. To je vzácná situace, neboť aplikace je relativně malá, a dnešní telefony mají dostatek paměti. I v této situaci však instalační proces sám skončí.
 3. Aplikaci SMS 007 máte již nainstalovánu v jiné verzi. Na jednom telefonu nelze mít více kopií SMS 007. Máte možnost buď stávající kopii přepsat (data se zachovají), nebo instalační proces ukončit.
 4. Další chyby, včetně možných chyb na straně serveru společnosti CircleTech. Měly by být extrémně vzácné.

V případě, že instalační proces zaznamená buď nekompatibilitu verzí nebo nedostatek místa, a sám skončí, kontaktujte prosím společnost CircleTech.

Pokud se žádná ze zmíněných chyb neobjeví, začne telefon stahovat aplikaci. Toto stahování může trvat několik minut, a jeho délka je závislá na kvalitě GPRS připojení v oblasti, kde se právě nacházíte. Typická doba stahování je 1 až 2 minuty. Může se stát, že Vám GPRS spojení při stahování vypadne, nebo že se vybije baterie telefonu. V takovém případě opět kontaktujte společnost CircleTech. Jiné chyby by neměly ve fázi stahování nastat.

Po stažení aplikace ji telefon nainstaluje a vyzve Vás k prvnímu spuštění.

II.První start aplikace - stažení obrázků a textů z Internetu.

Ke svému provozu potřebuje systém SMS007 obrázky a texty. Tyto obrázky a texty nejsou součástí aplikace (až na několik základních), ale stahují se při prvním startu z Internetu. Jejich délka je kolem 11 kilobajtů.

Příčinou umístění obrázků a textů mimo samotnou aplikaci je skutečnost, že k funkčnosti stahování aplikace do telefonu je zapotřebí co nejmenší velikost. WAP brány operátorů jsou totiž značně omezené, co se velikosti stahovaných dat týče. V současné době má systém SMS007 velikost kolem 68 kB, což při stahování nepůsobí problémy u žádného operátora. S obrázky a texty by jeho velikost narostla na 79 kB, a s touto velikostí již byla zaznamenána řada potíží. Podle různých měření se „kritická velikost“ aplikace nachází mezi 70 a 75 kB.

Při prvním startu aplikace Vás systém SMS007 požádá o povolení stáhnout obrázky a texty z Internetu. K tomu je zapotřebí mít nastavenou Internetovou bránu operátora (viz slovníček pojmů), a navíc se u některých telefonů musí udělit speciální povolení, aby se aplikace SMS007 mohla přes tuto bránu připojit. Po odsouhlasení spojení sestaví systém SMS007 požadavek (request), pokusí se jej odeslat, a pokud se mu to zdaří, počká na odpověď, kterou zpracuje. Informace o průběhu spojení jsou průběžně zobrazovány na zvláštní obrazovce.

V této fázi může nastat několik potíží:

 1. Spojení se ukončí s chybovým hlášením “Nastala chyba při navazování spojení. Máte skutečně aktivované GPRS?“
 2. Spojení „zamrzne“ u sestavování požadavku.
 3. Spojení „zamrzne“ u odesílání požadavku.

Téměř nikdy se však nestává, že by spojení „zamrzlo“ při zpracování příchozích dat. Jakmile je obdržena odpověď od serveru, bývá tato fáze úspěšná.

Výše zmíněné potíže bývají způsobeny nekorektním nastavením GPRS spojení pro aplikaci. To se u každého telefonu nastavuje jinak, a rady pro některé typy telefonů lze najít zde. V takovém případě zkuste „zabít“ aplikaci červeným tlačítkem, provést změnu nastavení a znovu aplikaci spustit.

Další možnou příčinou je pokles kreditu u předplacených karet. Pokud jste uživateli předplacené karty (např. Oskarta), je pro připojení k Internetu zapotřebí určitý minimální kredit, např. 50 Kč. Při předešlém stahování aplikace mohl Váš kredit pod tuto úroveň, a operátor Vám nepovolí připojení. V takovém případě si dobijte kredit a pokus opakujte.

Po úspěšném stažení obrázků a textů telefon chvíli zpracovává stažená data. Vyčkejte cca 30 sekund. Pak se zobrazí hlášení „Obrázky a texty úspěšně načteny“, a tato instalační fáze je u konce. Následuje volba hlavního hesla aplikace, která je již popsána v manuálu.

Stažené obrázky a texty jsou v binární (personalizované) podobě uloženy do trvalého úložiště v telefonu a při příštích startech aplikace budou načítány z tohoto úložiště. Tento proces je již pro uživatele nepostřehnutelný a splývá se startem aplikace.

Nastavení WAP a internetových bran jednotlivých operátorů

Zde naleznete údaje pro nastavení WAP a Internet bran jednotlivých operátorů. Toto nastavení se u každého telefonu provádí jinak. U operátorů poskytujících službu "Konfigurační SMS" doporučujeme této služby využít. Pokud si přeci jen přejete nastavit připojení ručně, tyto údaje Vám napomohou.

U některých telefonů jsou IP adresy a DNS adresy automaticky vyplněny jako 0.0.0.0. Toto by mělo být ekvivalentní tomu "nevyplnit nic", nebo-li "automatickému vyplnění".

Oskar, tarif - Internetová brána

Jméno připojeníOskar Internet GPRS
APN (název přístupového bodu) internet
Nosič dat GPRS
IP adresa nevyplňovat (automatické)
Primární DNS nevyplňovat (automatické)
Sekundární DNS nevyplňovat (automatické)
Proxy nevyplňovat
Uživatelské jméno žádná hodnota
Heslo žádná hodnota
Vyžadovat hesloNe
Ověření Normální

Oskar, Oskarta - Internetová brána

Jméno připojeníOskar Internet GPRS
APN (název přístupového bodu) ointernet
Nosič dat GPRS
IP adresa nevyplňovat (automatické)
Primární DNS nevyplňovat (automatické)
Sekundární DNS nevyplňovat (automatické)
Proxy nevyplňovat
Uživatelské jméno žádná hodnota
Heslo žádná hodnota
Vyžadovat hesloNe
Ověření Normální

Oskar, tarif - WAP brána

Jméno připojeníOskar WAP GPRS
APN (název přístupového bodu) wap
Nosič dat GPRS
IP adresa nevyplňovat (automatické)
Primární DNS nevyplňovat (automatické)
Sekundární DNS nevyplňovat (automatické)
Adresa proxy 10.11.10.11
Port proxy 80
Uživatelské jméno wap
Heslo wap
Vyžadovat hesloAno
Ověření Normální

Oskar, Oskarta - WAP brána

Jméno připojeníOskar WAP GPRS
APN (název přístupového bodu) owap
Nosič dat GPRS
IP adresa nevyplňovat (automatické)
Primární DNS nevyplňovat (automatické)
Sekundární DNS nevyplňovat (automatické)
Adresa proxy 10.11.10.11
Port proxy 80
Uživatelské jméno wap
Heslo wap
Vyžadovat hesloAno
Ověření Normální

T-Mobile - Internet brána

Jméno připojeníInet GPRS TMCZ
APN (název přístupového bodu)internet.t-mobile.cz
Nosič dat GPRS
IP adresa nevyplňovat (automatické)
Primární DNS 62.141.0.1
Sekundární DNS 213.162.65.1
Brána nevyplňovat
Adresa proxy nevyplňovat
Port proxy nevyplňovat
Uživatelské jméno nevyplňovat
Heslo nevyplňovat
Vyžadovat hesloNe
Ověření Normální

T-Mobile - WAP brána

Jméno připojeníWAP GPRS TMCZ
APN (název přístupového bodu)wap.t-mobile.cz
Nosič dat GPRS
IP adresa 10.0.0.10
Primární DNS nevyplňovat (automatické)
Sekundární DNS nevyplňovat (automatické)
Brána 10.0.0.10
Adresa proxy nevyplňovat
Port proxy nevyplňovat
Uživatelské jméno wap
Heslo wap
Vyžadovat hesloNe
Ověření Normální
Poznámka: u některých telefonů musí být údajně: IP adresa - nevyplněna, Brána - 10.0.0.10.

Poznámky k jednotlivým telefonům

Ve všech návodech pro jednotlivé telefony se předpokládá, že zákazník má správně nastavenou Internetovou bránu, například pomocí konfigurační SMS. Pokud chcete nastavit připojení ručně, nezbytné údaje pro svého operátora najdete zde.

Nokia

Telefony firmy Nokia se dělí do tzv. sérií. Series 40 jsou běžné telefony bez operačního systému. Series 60 jsou telefony s operačním systémem Symbian. Series 80 jsou tzv. komunikátory.

U velké většiny telefonů Nokia není ke stažení aplikace ze systému Chariot zapotřebí WAP brána. Veškerý provoz se může odehrávat přes Internet bránu. To je velmi výhodné, neboť Vám stačí nastavit jedno spojení (přes Internet bránu), a navíc je připojení přes Internet bránu levnější.

Někdy však potřeba nastavit speciálně připojení pro samotnou, již staženou aplikaci.

Nokia Series 40

Stažené aplikace se obvykle nacházejí v menu Aplikace (často předposlední či poslední), podmenu Extra nebo Sbírka.

U některých telefonů Series 40 je možno nastavit konkrétní přístupový bod pro každou aplikaci zvlášť. Najeďte v seznamu aplikací na konkrétní aplikaci (např. SMS 007), a z voleb zvolte "Připojit přes", pak Internet, pak internetovou bránu operátora.

Stahování aplikace ze systému Chariot je u telefonů Series 40 uskutečněno následujícím způsobem:

 1. Pokud dosud nemáte nastavenu Internetovou bránu, nastavte ji, např. pomocí konfigurační SMS.
 2. Otevřete hlavní menu / Služby / Nastavení / Nastavení spojení, a zvolte Internetovou bránu jako aktivní.
 3. Otevřete hlavní menu / Služby / Jdi na adresu a zadejte http://dl.circletech.net
 4. Vyčkejte na připojení.
 5. Vyplňte stahovací klíč.
 6. Stiskněte Volby / Zkratky / OK.
 7. Odsouhlaste instalaci aplikace.

Nokia 3220

Rychlost běhu aplikace: střední až pomalejší.

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 5140

Rychlost běhu aplikace: střední až pomalejší (zvláště start).

Nastavení Internetové brány je ručně poměrně obtížné, doporučujeme konfigurační SMS od operátora.

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 5140i

Rychlost běhu aplikace: střední, o něco rychlejší než Nokia 5140.

Stahování a běh - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 6020

Rychlost běhu aplikace: střední až pomalejší (zvláště start).

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 6021

Rychlost běhu aplikace: střední až pomalejší (zvláště start).

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 6030

Rychlost běhu aplikace: nízká. Telefon je poměrně pomalý.

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 6230

Rychlost běhu aplikace: střední.

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Připojení běžící aplikace k Internetu (např. při stahování obrázků a textů): v případě, že se Vaše aplikace sama nespojí do Internetu, postupujte následovně:

 1. V hlavním menu vyhledejte položku Nastavení
 2. V Nastavení / Konfigurace / Osobní nastavení konfigurace / Volby / Přidat nové / Přístupový bod
 3. Zde nastavte Internetovou bránu svého operátora, viz Nastavení bran
 4. Ověřte, že je přístupový bod nastaven správně: Hlavní menu / Nastavení / Konfigurace / Preferovaný přístupový bod - ujistit se, že je nastaven bod, který jste právě vytvořili
Obvykle však tento postup není zapotřebí, stačí mít nastavenu Internetovou bránu pro stahování aplikace.

Nokia 6230i

Rychlost běhu aplikace: střední až rychlejší.

Veškerá nastavení jsou podobná jako u telefonu Nokia 6230.

Nokia 7260

Rychlost běhu aplikace: střední.

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia 7270

Rychlost běhu aplikace: velmi rychlá. Snad nejrychlejší telefon v sérii 40 (listopad 2005)

Stahování aplikace - viz výše obecný návod pro telefony Series 40.

Nokia Series 60

Telefony Series 60 běží na operačním systému Symbian.

Stažené aplikace se často nalézají přímo v hlavním menu telefonu, odkud je lze přemístit jinam. Jindy se nacházejí v podmenu "Aplikace" (Apps).

Poznámka k automatickému spouštění aplikace při příchozí zprávě: aplikace SMS 007 se po příchodu šifrované SMS probudí sama, avšak neupozorní uživatele pípnutím. To je v kontrastu k chování aplikace na sérii 40.

Stahování aplikace ze systému Chariot je u telefonů Series 60 uskutečněno následujícím způsobem:

 1. Pokud dosud nemáte nastavenu Internetovou bránu, nastavte ji, např. pomocí konfigurační SMS.
 2. Otevřete hlavní menu / Služby / Volby navigace / Otevřít WWW adresu a zadejte http://dl.circletech.net
 3. Vyčkejte na připojení.
 4. Vyplňte stahovací klíč.
 5. Stiskněte Volby / Volby služby / OK.
 6. Odsouhlaste instalaci aplikace.

Nokia 6600

Rychlost běhu aplikace: závisí na verzi firmware, někde rychlá, někde poměrně pomalá.

Stahování aplikace probíhá tak, jak bylo popsáno u Series 60.

V jednom případě bylo u Nokie 6600 zaznamenáno, že po stažení se aplikace nedala spustit a nebylo možno ji ani smazat. Příčina tohoto chování je neznámá, patrně chybná verze firmware. Ve všech ostatních případech fungovala Nokie 6600 bezchybně.

Pro připojení aplikace k Internetu (stahování obrázků a textů) je nutno nastavit Internetovou bránu operátora jako výchozí přístupový bod: Služby / Volby / Nastavení / Výchozí přístupový bod.

Nokia 6630

Rychlost běhu aplikace: rychlý běh.

Stahování aplikace probíhá tak, jak bylo popsáno u Series 60.

Nokia N70

Rychlost běhu aplikace: velmi rychlý běh, zřejmě nejrychlejší telefon vůbec.

Stahování aplikace probíhá tak, jak bylo popsáno u Series 60.

Nokia Series 80

Telefony Series 80, tzv. "komunikátory", běží na operačním systému Symbian speciální verze.

O umístění stažené aplikace v menu rozhoduje sám uživatel.

Příkazy aplikace jsou někdy rozmístěny na čtyřech tlačítkách napravo od displeje, ale časteji jsou dostupné pod tlačítkem Menu (vpravo dole na klávesnici), někdy platí oboje (hlavní příkazy na tlačítkách, zbytek skrz menu).

Poznámka k automatickému spouštění aplikace při příchozí zprávě: aplikace SMS 007 se po příchodu šifrované SMS probudí sama, avšak neupozorní uživatele pípnutím. To je v kontrastu k chování aplikace na sérii 40.

Siemens

Telefony Siemens se dělí do několika sérií, jmenovitě 55, 60, 65, 70 a 75. Série 55 a 60 jsou již zastaralé a vesměs nedokážou podporovat běh SMS 007.

Telefony Siemens vyžadují ke stahování aplikace WAP bránu, zatímco připojení aplikace na Internet vyžaduje Internetovou bránu. Musíte tedy v telefonu nastavit obě brány. Nejsnazším způsobem je konfigurační SMS.

Stahování aplikace ze systému Chariot probíhá u telefonů Siemens následujícím způsobem:

 1. Pokud dosud nemáte nastavenu WAP bránu, nastavte ji, např. pomocí konfigurační SMS.
 2. Otevřete hlavní menu / Surf and Fun / Internet / Možnosti / Jdi na a zadejte http://dl.circletech.net
 3. Pokud nastala chyba typu "Služba není k dispozici", není správně nastavena WAP brána.
 4. Jinak vyplňte stahovací klíč.
 5. Stiskněte Možnosti / OK.
 6. Odsouhlaste instalaci aplikace.

Připojování samotné aplikace k Internetu (stahování textů a obrázků) bylo u všech testovaných Siemensů jednoduché, stačilo mít nastavenu Internetovou bránu.

Poznámka k automatickému spouštění aplikace při příchozí zprávě: Telefony Siemens se při příchodu šifrované SMS projeví tak, že v tichosti (bez pípnutí) zobrazí hvězdičku u levého tlačítka. Po kliknutí na toto tlačítko se aplikace SMS 007 spustí.

Siemens série 65

Pro návody ke stažení aplikace a připojení aplikace k internetu viz obecný návod Siemens.