Praktická kryptografie

V průběhu let byly v kryptografické vědě vytvořeny různé standardy pro šifrování dat, z nichž patrně nejznámější je AES (Advanced Encryption Standard), velmi silná šifra, která je kromě jiných využívána např. americkou armádou a diplomacií. Přes mnohaletý výzkum nebyla dosud objevena žádná reálná slabina standardu AES, která by mohla vést k odhalení zašifrovaných dat nepovolanou osobou. Jiným standardem je SHA-2, což je tzv. hashovací algoritmus, který se sice nedá použít k šifrování, ale s jehož vhodným využitím se dá zabezpečit integrita dat (tj. skutečnost, že do nich nikdo nezasáhl).

Základní vlastností dobré šifry je tzv. Kerckhoffův princip, podle nějž znalost principu šifry nesmí nijak ohrozit bezpečnost celého procesu; skutečná bezpečnost musí ležet v použitém klíči. Analogie tohoto principu můžeme najít i v reálném světě: například zloději se dříve nebo později dostanou k popisu toho, jak funguje nějaký trezor, ale přesto jim tento popis nesmí pomoci při pokusu o vloupání; bezpečnost trezoru spočívá v klíči, kterým se otevírá.

Podle stavu matematické vědy v létě 2005 splňovaly standardy AES i SHA-2 tento princip bez výhrad.

Další kapitola:SMS007 – reálná ochrana SMS
Předešlá kapitola:Ochrana SMS před zneužitím – principy