Ochrana SMS před zneužitím – principy

Mají-li být zprávy SMS spolehlivým nosičem informace, musejí splňovat několik vlastností, které budou bránit všem možnostem zneužití, vyjmenovaným výše.

  1. Musejí být zabezpečeny vůči sledování (odposlechu) nepovolanou osobou.
  2. Musejí být „jištěny“ tak, aby bylo možno zaručit jejich nedotknutelnost (každá změna, která vznikla „po cestě“, musí být u příjemce odhalena).
  3. Musí být jisté, že odesílatelem přijaté zprávy je osoba, která se za něj vydává.
  4. Je potřeba, aby uložené SMS byly chráněny před přečtením v případě, že se telefon dostane do nepovolaných rukou.
  5. Stejně tak je před nepovolanými osobami třeba chránit i seznam kontaktů.

Naštěstí jsou díky současnému stavu vědy a techniky tyto cíle dosažitelné i pro běžné uživatele GSM sítí.

Kryptografie je část matematické vědy, která se zabývá ochranou informace před nepovolanými osobami. Zprvu byly poznatky kryptografie dostupné pouze úzkému okruhu osob z vojenských kruhů. V 70. letech, s rozvojem počítačové techniky, však došlo k rozsáhlému rozvoji civilní kryptografie, která se zabývá ochranou informace v běžné denní praxi. V současné době je civilní kryptografie značně rozvinutým vědeckým odvětvím, s jehož využitím jsou chráněny například bankovní transakce (v hodnotě několika miliard dolarů denně), přístupy k neveřejným databázím a další druhy soukromé komunikace.

Další kapitola:Praktická kryptografie
Předešlá kapitola:Bezpečnost SMS komunikace