Varianty (Standard, Profi, Special)

Systém SMS 007 je dodáván ve třech základních variantách. Tyto varianty se neliší kryptografickou silou, ale přidanými službami.

Varianta Standard

Tato varianta systému nezahrnuje žádnou podporu. Zákazník obdrží stahovací klíč, a samotný proces instalace a nastavení je zcela na něm. K dispozici jsou mu instalační rady na této stránce, ale žádná další asistence.

Varianta Standard je vhodná zejména pro ty zákazníky, kteří jsou zběhlí v počítačové technice a jsou ochotní strávit určitý čas studiem návodů k instalaci.

Varianta Profi

Tato varianta systému zahrnuje instalační a nastavovací služby buď od společnosti CircleTech, s.r.o., nebo od té obchodní společnosti, která Vám systém SMS 007 přeprodala (dále jen prodejce).

Zákazník, který si zakoupil licenci varianty Profi, má nárok na to, aby prodejce provedl stažení, instalaci a nastavení aplikace v jeho telefonu. Součástí služeb je rovněž krátké zaškolení zákazníka. Někteří prodejci mohou poskytovat v této souvislosti i další služby navíc.

Varianta Special

Toto je nejvyšší varianta systému SMS 007. Zahrnuje ze strany prodejce zejména:

Svým charakterem je tedy varianta Special vhodná zejména pro ty zákazníky, kteří znají cenu svého času.

Předešlá kapitola:Další výhody pro uživatele