Symetrická šifra AES

AES (Advanced Encryption Standard) je šifrovací postup, který je v současnosti používán pro ochranu nejcitlivějších informací. Vznikl v roce 1998, když byla vypsána mezinárodní soutěž o kvalitní šifrovací algoritmus, který by nahradil do té doby používaný standard DES (Data Encryption Standard) z roku 1976. Zemí jeho původu je Belgie.

Symetrická šifra AES si už v průběhu mezinárodní soutěže vysloužila velkou pozornost vědecké komunity, neboť je velmi rychlá, a přesto velmi bezpečná. Přes mnohaleté úsilí se nezdařilo najít v šifře AES žádnou slabinu. Z tohoto důvodu je dnes AES používána k ochraně velkého množství citlivých dat v civilním i vojenském sektoru. Na šifru AES spoléhá například americká diplomacie a armáda.

Standard AES připouští klíče délek 128, 192 a 256 bitů. Nejvyšší délka klíče – 256 bitů – byla americkou NSA (National Security Agency) doporučena k ochraně dat klasifikovaných jako „přísně tajné“.

Pro bližší informace o symetrické šifře AES můžete navštívit například anglickou Wikipedii, článek AES.

Další kapitola:Hashovací funkce SHA-2
Předešlá kapitola:Kerckhoffův princip