Hashovací funkce SHA-2

SHA-2 je standardem, s jehož pomocí mohou být data chráněna před pozměněním. SHA-2 odvodí z každého textu jeho „otisk“ (fingerprint). I sebenepatrnější následná změna v textu se pak projeví naprostou změnou jeho „otisku“: tak je možno zjistit, že do textu někdo zasáhl. SHA-2 se využívá v případech, kdy je zapotřebí zajistit, aby text zprávy nebyl „po cestě“ protivníkem pozměněn. Taková situace nastává například u digitálních podpisů.

Pro bližší informace o hashovací funkci SHA-2 můžete navštívit například anglickou Wikipedii, článek SHA.

Další kapitola:SMS 007 - kryptografie ve Vašich službách
Předešlá kapitola:AES